resize text

Ajankohtaista

20.11.2013
Espinno2-projektissä löydetyt hyvät käytännöt on koottu yksiin kansiin. Työtä julkisilla hankinnoilla - kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen -kirja on nyt julkaistu. Kirjan sähköinen versio löytyy täältä

13.8.2013
Hankinnat työllistämisen välineenä -artikkeli hankinnat.fi:ssä.

5.8.2013
Työllistäminen julkisten hankintojen avulla -seminaari Espoon Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 14.11.2013

 

Muualla verkossa

Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat - syksyn puheenaihe
20.11.2013

Julkiset hankinnat työllistämisen välineenä – hyödyllistä ja tarpeellista! Näkökulma Sosiaaliportissa 3.10.2013

Espoon kaupungin hankintajohtaja Timo Martelius kirjoittaa
blogissa sosiaalisista näkökulmista
12.6.2013

Eeva Mielonen ja Nina Nykänen kirjoittavat sosiaalisista näkökulmista hankinnoissa
16.5.2013 Thl.fi

Kilpailuttamisessa voi käyttää myös sosiaalisia kriteereitä
15.5.2013 Kansanuutiset

Yhteiskuntavastuun edelläkävijäksi soveltamalla sosiaalisia näkökulmia julkisissa hankinnoissa - Riitta-Maija Hämäläisen artikkeli thl.fi:ssä

Sosiaalisten näkökulmien avulla yhteistä hyvää
näkökulma Sosiaaliportissa

VATES-säätiön Kyvyt käyttöön -lehdessä Markus Ukkola (TEM) kirjoittaa sosiaalisista kriteereistä 

Vierailu Grantoftegaardin luomumaatilalla

Tampere huomioi sosiaaliset näkökulmat

Keskipohjanmaa: Sosiaaliset kriteerit käyttöön hankinnoissa

Työllisyysportti: Miten sosiaaliset kriteerit huomioidaan julkisissa hankinnoissa?

Elintarvikkeiden hankintaohjeistus: Julkaisu sosiaalisista näkökulmista hankinnoissa

Esteettömyystiedote: Uusi julkaisu sosiaalisista näkökulmista hankinnoissa

Hankintainfo

Eurooppalaisia palveluinnovaatioita Etelä-Suomeen (espinno2)

Lokakuussa 2012 käynnistyi huhtikuussa 2012 päättyneen Etelä-Suomen palveluinnovaatiot -hankkeen jatkohanke Eurooppalaisia palveluinnovaatioita Etelä-Suomeen (espinno2).

Eurooppalaisia palveluinnovaatioita Etelä-Suomeen -hankkeen päämääränä on löytää ja tunnistaa hyviä käytäntöjä sosiaalisten näkökulmien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa. Käytäntöjen avulla tuetaan vammaisten, osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja erityisammattikoulun käyneiden nuorten työllistymismahdollisuuksia. Lue lisää Espinno2-hankeesta

Päättyneen Etelä-Suomen palveluinnovaatiot -hankkeen lähtökohtana oli hoivapalvelujen ja kotiin annettavien palvelujen kasvava kysyntä väestön ikääntyessä ja toisaalta lapsiperheiden ja vammaisten henkilöiden palvelutarpeisiin vastaaminen nykytilannetta monipuolisemmin. Lisää tietoa hankkeesta

Hankkeessa järjestettiin useita seminaareja, dialogifoorumeja sekä julkaistiin kirjoja ja videoita, jotka ovat vapaasti käytettävissä. Materiaalit löytyvät näiltä verkkosivuilta ainakin vuoden 2013 loppuun saakka.

 

Julkaisu: Työtä julkisilla hankinnoilla - kansainvälisistä toimintatavoista mallia Suomeen

Julkaisu: Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa 

Katso video Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa (5 min)

 

Espinno -kuva5

Yhteystiedot

Eeva Mielonen
Projektisuunnittelija
etunimi.sukunimi@thl.fi
puh.
+358 29 524 46921
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


Postiosoite:
PL 30 (Mannerheimintie 166)
00271 Helsinki

Käyntiosoite:
Mannerheimintie 164a (Tilkan Viuhka)
FI-00271 Helsinki

 

Espinno -kuva4